FREE DELIVERY from 50 € LITHUANIA, ESTONIA, LATVIA

terms of delivery

Preču piegāde

- Pārdevējs veic pasūtījuma piegādi Pircējam, atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam;

- Gadījumos, ja prece nav Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs veic preču izsūtīšanu / nodošanu 5 - 14 dienu darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis apmaksu par pasūtījumu savā bankas kontā;

- Steidzamos gadījumos, ja Pircējam nepieciešama ātrāka izsūtīšana / nodošana, Pircējs par to informē Pārdevēju, lai vienotos par iespējām veikt ātrāku izsūtīšanu / nodošanu;

- Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pircēja izvēlētā piegādes veida, pieejamie piegādes veidi ir:

Piegādes izmaksas Latvijā

  • Pasūtot virs € 50 - €0
  • Omniva Latvija - €1,99
  • DPD Pickup Latvija - €1,99
  • Saņemšana Cēsīs, Rīgas ielā 29 (iepriekš saskaņojot) - €0,00

- Gadījumos, ja Pircējs vēlas saņemt pasūtījumu, izmantojot citu piegādes veidu, tad Pircējam tas ir jāsaskaņo ar Pārdevēju;

- Gadījumos, ja Pircējs izvēlās saņemt pasūtījumu Vilku iela 12 - 64, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Latvija, tad Pārdevējs ar Pircēju izmantojot epastu, vienojas par saņemšanas dienu un laiku individuāli;

- Gadījumos, ja piegāde aizkavējās, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos;

- Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.

-Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.

-Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

-Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

-Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

- Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus. .

- Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad kurjers pa e-pastu vai ar īsziņu ir informējis Pircēju, ka var saņemt preces.

- Preces var saņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī cita persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un Latvijas pasta darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

-Pircējs preces bez maksas var saņemt mūsu Veikalos. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu.

-Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt., ja nav atrunāts individuāli:

-Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un EKSG SIA darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

-Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, DPD PickUp punktu, Cirkle K uzpildes staciju vai kādā no Latvijas Pasta nodaļām:

-. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.

-. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg (katra paka). 9.5.3. Cirkle K uzpildes stacijās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 10 kg (katra paka). 9.5.4. Latvijas Pasta nodaļās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg. Par šo svaru smagākas preces netiek piegādātas ar pakomātiem un sūtījumu pašapkalpošanās termināļiem. 9.5.5. Sūtījums no Omniva pakomāta jāizņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

- Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

-Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

-Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – ar EKSG SIA vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – EKSG SIA  vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

- Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

- Ja saskaņā ar Noteikumiem Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota, un administrēšanas maksu, kura paredzēta šo Noteikumu 8.7. punktā, ja tāda ir tikusi piemērota.

-Ja saskaņā ar Noteikumiem Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.