Nomaksa

Kreditētāja piešķirtā iespējamā Aizdevuma summa ir no EUR 100,00 (simts
eiro) līdz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši eiro)

  •  Iespējamais Aizdevuma termiņš ir no 3 (trīs) līdz 60 (sešdesmit)
  • mēnešiem
  • Aizdevumam var pieteikties LR rezidents no 20 gadu vecuma
  • Bezprocentu Aizdevums pieejams ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem
  • Preces iegādei, kuras cena pārsniedz EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti eiro), var tikt izsniegts Aizdevums ne vairāk kā 90% (deviņdesmit procenti) apmērā no attiecīgās Preces cenas, klientam jānodrošina pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā
  • Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu.

Vairāk informācijai sazinies ar mums vai Aizdevums.lv-kontakti šeit.